Có 1 kết quả:

tôn tử

1/1

tôn tử

phồn thể

Từ điển phổ thông

cháu trai gọi bằng ông bà

Một số bài thơ có sử dụng