Có 1 kết quả:

nghiệp tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con trai thứ — Đứa con bất hiếu.