Có 1 kết quả:

an tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một ngọn núi ở huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương, Bắc phần Việt Nam. Ta quen đọc Yên Tử.

Một số bài thơ có sử dụng