Có 1 kết quả:

thực hành

1/1

thực hành

giản thể

Từ điển phổ thông

1. tiến hành, thực hiện, thi hành
2. thực hành, thực tập

Bình luận 0