Có 2 kết quả:

kí sanhkí sinh

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Sống nương tựa vào người khác, vật khác.
2. (Sinh vật học) Thứ sinh vật sống bám vào thân thể của vật khác, như giun, sán.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sống gửi, sống nhờ. Td: Kí sinh trùng ( loài giun sán sống nhờ trong ruột các động vật ). » Bóng đèn tà nguyệt nhử mùi kí sinh « ( Cung Oán ).

Một số bài thơ có sử dụng