Có 2 kết quả:

thật hànhthực hành

1/2

thật hành

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Theo điều đã biết mà làm ra sự thật.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

thực hành

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. tiến hành, thực hiện, thi hành
2. thực hành, thực tập

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0