Có 2 kết quả:

thật hànhthực hành

1/2

thật hành

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Theo điều đã biết mà làm ra sự thật.

Một số bài thơ có sử dụng

thực hành

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. tiến hành, thực hiện, thi hành
2. thực hành, thực tập

Một số bài thơ có sử dụng