Có 1 kết quả:

tiểu báo

1/1

tiểu báo

phồn thể

Từ điển phổ thông

báo khổ nhỏ (báo in những tin vắn tắt)