Có 1 kết quả:

tiểu thanh

1/1

tiểu thanh

giản thể

Từ điển phổ thông

nói nhỏ, nói thầm