Có 1 kết quả:

tiểu tận

1/1

tiểu tận

giản thể

Từ điển phổ thông

tháng thiếu (29 ngày)