Có 1 kết quả:

tiểu ốc

1/1

tiểu ốc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

buồng nhỏ, ca-bin

Một số bài thơ có sử dụng