Có 1 kết quả:

tiểu xảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khéo vặt, tài vặt.