Có 1 kết quả:

tiểu kính

1/1

tiểu kính

giản thể

Từ điển phổ thông

lối đi nhỏ, ngõ nhỏ