Có 2 kết quả:

tiểu thìtiểu thời

1/2

tiểu thì

phồn thể

Từ điển phổ thông

giờ đồng hồ, tiếng đồng hồ

Một số bài thơ có sử dụng

tiểu thời

phồn thể

Từ điển phổ thông

giờ đồng hồ, tiếng đồng hồ

Một số bài thơ có sử dụng