Có 1 kết quả:

tiểu cẩu

1/1

tiểu cẩu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con chó con, con cún