Có 1 kết quả:

tiểu thiền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người tu hành nhỏ tuổi. Chú tiểu. Đoạn trường tân thanh : » Tiểu thiền quê ở Bắc kinh «.