Có 1 kết quả:

tiểu thiệt

1/1

tiểu thiệt

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lưỡi gà trong cổ họng