Có 1 kết quả:

tiểu thuyết

1/1

tiểu thuyết

giản thể

Từ điển phổ thông

tiểu thuyết, truyện