Có 1 kết quả:

tiểu lộ

1/1

tiểu lộ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đường nhỏ, đường hẻm, ngõ nhỏ

Một số bài thơ có sử dụng