Có 1 kết quả:

tuần dương hạm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tàu chiến lớn giữ an ninh trên mặt biển.