Có 1 kết quả:

ba lặc tư thản

1/1

ba lặc tư thản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước Palestine

Từ điển trích dẫn

1. Palestine.