Có 2 kết quả:

tính hànhtính hạnh

1/2

tính hành

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hoạt động tình dục

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

tính hạnh

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nết riêng của từng người.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0