Có 1 kết quả:

khủng long

1/1

khủng long

phồn thể

Từ điển phổ thông

con khủng long