Có 1 kết quả:

tài tử

1/1

tài tử

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

học trò giỏi

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người giỏi giang. Hát nói của Nguyễn Công Trứ có câu: » Càng tài tử càng nhiều tình trái, cái sầu kia theo hình ấy mà ra « — Chỉ người trai trẻ. Đoạn trường tân thanh có câu: » Dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước áo quần như nêm « — Ngày nay ta còn hiểu là diễn viên sân khấu hoặc màn bạc.

Một số bài thơ có sử dụng