Có 1 kết quả:

án hành

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Theo thứ tự đi tuần xét.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi mà xem xét, đi tuần.

Bình luận 0