Có 1 kết quả:

bại cục

1/1

bại cục

phồn thể

Từ điển phổ thông

thua cuộc, thua trận