Có 1 kết quả:

vô hoa quả

1/1

vô hoa quả

giản thể

Từ điển phổ thông

cây sung