Có 1 kết quả:

ám hại

1/1

ám hại

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ám hại, hại ngầm, đánh sau lưng

Từ điển trích dẫn

1. Dùng âm mưu hãm hại người khác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng cách kín đáo gây thiệt thòi cho người khác. Hại ngầm.