Có 1 kết quả:

phục độc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Uống thuốc độc — Đầu độc.