Có 1 kết quả:

cơ năng

1/1

cơ năng

giản thể

Từ điển phổ thông

cơ năng, năng lượng cơ học