Có 1 kết quả:

chi tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên loại cây, quả màu vàng, dùng làm thuốc nhuộm màu vàng, cũng dùng làm vị thuốc.

Một số bài thơ có sử dụng