Có 1 kết quả:

thuỷ kê tử

1/1

thuỷ kê tử

giản thể

Từ điển phổ thông

con ếch