Có 1 kết quả:

pháp trị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chế độ trị lí căn cứ trên pháp luật. ◇Hoài Nam Tử 淮南子: “Tri pháp trị sở do sanh, tắc ứng thì nhi biến; bất tri pháp trị chi nguyên, tuy tuần cổ chung loạn” 知法治所由生, 則應時而變; 不知法治之源, 雖循古終亂 (Phiếm luận 氾論).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dựa trên luật lệ mà làm việc nước, đem lại sự yên ổn chung.