Có 1 kết quả:

lưu hành

1/1

lưu hành

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lưu hành, phổ biến, thịnh hành

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Truyền đi khắp nơi. Được dùng khắp nơi.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0