Có 1 kết quả:

mãn tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con út ( sinh sau cùng ).

Một số bài thơ có sử dụng