Có 1 kết quả:

tiềm hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi lén, không cho người khác biết. Truyện Hoa Tiên : » Đặc truyền tức khắc hàm mai tiềm hành «.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0