Có 1 kết quả:

sư tử

1/1

sư tử

giản thể

Từ điển phổ thông

con sư tử