Có 1 kết quả:

do tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cháu trai ( coi giống như con trai mình ).