Có 1 kết quả:

hiện hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đang có, đang được dùng, đang làm.

Bình luận 0