Có 1 kết quả:

giáp xác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ loài động ật có vỏ ngoài, như tôm cua sò hến.