Có 1 kết quả:

điện não

1/1

điện não

giản thể

Từ điển phổ thông

máy vi tính, máy tính điện tử

Bình luận 0