Có 1 kết quả:

bạch phụ tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cây nhỏ, thân cao một thước, không có cành, mọc chỗ ẩm thấp, rễ giống “phụ tử” 附子, dùng làm thuốc.