Có 1 kết quả:

hoàng tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con trai của vua.