Có 1 kết quả:

nhãn hoa liêu loạn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mắt hoa, lòng rối bời. ◇Tây sương kí 西廂記: “Chỉ giáo nhân nhãn hoa liêu loạn khẩu nan ngôn, hồn linh nhi phi tại bán thiên” 只教人眼花撩亂口難言, 魂靈兒飛在半天 (Đệ nhất bổn 第一本, đệ nhất chiết) Chỉ làm mắt hoa, lòng rối reng, miệng khó nói, thần hồn bay bổng tận lưng trời. § Nhượng Tống dịch thơ: Mắt hoa, miệng những nghẹn lời, Thần hồn tơi tả lưng trời bay xa.
2. Cũng viết là “nhãn hoa liêu loạn” 眼花瞭亂, “nhãn hoa liễu loạn” 眼花繚亂.
3. ☆Tương tự: “mục mê ngũ sắc” 目迷五色.