Có 1 kết quả:

thần tượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bức hình, bức tượng của vị thần được dân chúng thờ phụng — Chỉ nhân vật tiếng tăm được mọi người tôn sùng.

Một số bài thơ có sử dụng