Có 1 kết quả:

thần khí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thần thái, thần sắc. ◇Văn minh tiểu sử 文明小史: “Chỉ giác tha thần khí bất hảo, thập  phần nghi cụ” 只覺他神氣不好, 十分疑懼 (Đệ tam thập cửu hồi) Chỉ cảm thấy thần sắc nó không được tốt đẹp, nên hết sức nghi ngại và lo sợ.
2. Dáng đắc ý ngạo mạn. ◎Như: “kim thiên đích bỉ tái tha đắc đệ nhất, nan quái tha thần khí” 今天的比賽他得第一, 難怪他神氣 hôm nay thi đua tranh tài hắn được hạng nhất, chẳng lấy làm lạ hắn có vẻ đắc ý ngạo mạn.
3. Khí sắc của thần linh.
4. Tinh thần, thần chí. ◇Kê Khang 嵇康: “Khả dĩ đạo dưỡng thần khí, tuyên hòa tình chí” 可以導養神氣, 宣和情志 (Cầm phú 琴賦, Tự 序) Để có thể dẫn đạo an dưỡng tinh thần, phát dương hòa hợp tình chí.

Một số bài thơ có sử dụng