Có 1 kết quả:

nghĩa tử

1/1

nghĩa tử

phồn thể

Từ điển phổ thông

con nuôi

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con nuôi.