Có 1 kết quả:

bào tử trùng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một loại nguyên sinh động vật, hình trứng hoặc hình dài, ngoài có màng mỏng, kí sinh động vật gây bệnh như trùng sốt rét chẳng hạn.