Có 1 kết quả:

di tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người béo mập.