Có 1 kết quả:

bàng tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lườn (phần dưới nách).
2. Cánh chim.