Có 1 kết quả:

cao lương chi tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. ☆Tương tự: “cao lương tử đệ” 膏粱子弟.